Tìm Resume:
Tìm Nâng Cao I Xem Tất Cả I Trợ giúp

Có Phải Nhân Viên Là Tài Sản Quý Của Thương Vụ Quý Vị?

Trở lại trang trước

Có nhiều người cho rằng tài sản quý thường là kim cương, vàng, đá quý và những vật giá trị khác. Ai có bao giờ nói nhân viên là tài sản quý bao giờ phải không các bạn.

Nhưng đối với Lê Sơn, có một thứ khác giá trị hơn gấp nhiều lần so với những vật nêu trên, đó chính là nhân viên của công ty bạn.

Nhân viên của công ty mình chính là một thứ tài sản rất giá trị vì họ chính là người tạo ra tài sản, của cải, sự phát triển và thành công cho công ty của bạn.

Không có họ, thì bản thân tôi và bạn củng không thể nào tạo ra được thành công củng như vật chất và của cải nhiều như ý muốn. Bởi có câu: "1 cây làm chẳng nên non, 3 cây chụm lại nên hòn núi cao".

 Lê Sơn để 1 câu này trong Brochure của công ty Lê Sơn " Having good employees as keeping gold in our house"

  Hy vọng các bạn hãy cho nhận xét về vấn đề này, cám ơn

Lê Sơn

Founder / CEO

VietCareer

info@VietCareer.com.au

www.VietCareer.com.au

Facebook Twitter Google