Trở về trang trước

Cách Tìm Được Việc Làm Như Ý

Cách Tìm Đưc Vic Làm Như Ý

 

Ai trong chúng ta đu mong mun có đưc mt vic làm như ý đ có th làm trong công vic mình chn mt cách hăng hái và vui v. Nhưng mt câu hi đt ra cho quý bn là làm cách nào đ có th tìm đưc vic mà mình mun.

1.    Đnh Hưng Vic Làm Cn Xin:

 

Đ tìm đưc vic làm như ý. Điu đu tiên đó là quý bn cn Đnh Hưng Vic Làm Cn Xin. Quí bn cn biết:

§  Mình thích làm vic trong lĩnh vc nào?

§  Lĩnh vc đó có phi là lĩnh vc làm vic lâu dài mà bn mong mun không?

§  Công vic này có phù hp vi vi kiến thc và trình đ hc vn hin ti ca bn không?

§  Nếu không, vy bn có phi cn hc mt khoá ngn hn v ngành này trưc khi đi làm hay không?

§  Sau khi hc xong có cn xin đi làm kinh nghim trưc khi đưc nhn chính thc hay không

§   v.v… và v.v…Nhng câu hi trên s giúp quí bn đnh hưng công vic cho mình đ trưc khi quí bn bt đu đi tìm vic làm mà bn mong mun.

 

2.    Tìm Ngun Vic Làm Trong Lĩnh Vc Này:

 

Bưc kế tiếp đó làm tìm ngun vic làm. Tùy theo công vic mà ngun vic làm s khác nhau. Bn có th tìm trên nhng ngun sau:

§  Trên các trang vic làm online trên internet như VietCareer, Seek, Gumtree, MyCareer v..v..

§  Trên các tp chí đa phương hoc c nưc

§  Trên đài phát thanh

§  Qua ngưi thân, bn bè, thy cô.v.v…

§  Qua dch v giúp đ tìm vic làm VietCareer Employment Services, Job Network

§  Qua dch v Tuyn Dng  

§  Liên h trc tiếp ti ch nhân qua đin thoi hoc ti thng công ty đ xin

§  Qua các trang mng xã hi như Facebook, Twitter, YouTube, Linkin v.v...

 

3.    Np Đơn Xin Vic Cho Vic Làm Mong Mun:

 

Sau khi tìm đưc 1 công vic như ý, bưc kế tiếp là làm sao có th đến gp đưc ch nhân ca công ty này đ xin vic.

 

Có nhng vic làm bn không cn phi np đơn xin vic, ch cn đin thoi hoc ti gp trc tiếp vi ch nhân công ty là đưc. Tuy nhiên có nhng vic làm đòi hi quý bn phi cung cp đơn xin vic. Sau đó mi đưc mi phng vn. Nếu các bn gp trưng hp th 2 thì sau đây là nhng bưc cn thiết đ quý bn có đưc cuc phng vn.

 

 Đ có nhiu cơ hi đ ch nhân mun gp quý bn, quý bn cn chun b tt 1 b lý lch xin vic gi là Resume hay CV. B lý lch này s bao gm tt cã chi tiết ca bn như sau:

§  H, Tên, Đa Ch, S đin thoi liên lc, đa ch email (nếu có)

§  Bng cp và trình đ hc vn

§  Nhng gip phép mà bn hin có: Bng láy xe, bng xe ti, bng thông dch…

§  Nhng vic làm trong quá kh vi đy đũ chi tiết v chc v ca bn, tên công ty mà bn đã làm, tháng và năm bn đã làm đó, vai trò và trách nhim ca mình trong v trí đó. Nh đ công vic gn nht ca bn phí trên t lý lch và công vic c hơn bên dưi.

§  Sơ thích ca mình: chơi đá banh, đc sách, xem phim v.v...

§  Cá tính ca mình: vui v, thân thin, trung thc,

§  Tên, chc v và chi tiết liên lc ca ch nhân hoc ngưi qun lý trc tiếp ca bn trong nhng vic làm trưc đây.

 

Mt b lý lch hoàn ho là làm sao đ có th cung cp đưc nhng chi tiết v mình cho ch nhân mt cách r ràng, d hiu, đy đ và không dư. Dng ý đây nghĩa là bn ch cung cp nhng chi tiết ca mình đ giúp đ cho đơn xin vic thành công. Có 2 điu lưu ý:

a)     Nhng chi tiết không liên quan có th nh hưng không tt cho đơn xin vic xin đng đ vào. Ví d: Bn đang xin vic làm Thư Ký Văn Phòng, trong quá kh bn cùng lúc làm 2 vic bán thi gian là làm Thư Ký cho 1 văn phòng nào đó và làm công nhân trong 1 hng khác. Bn ch nên gi chi tiết công vic Thư Ký Văn Phòng trong t Lý Lch mà thôi.

b)     Không nên đ quá nhiu vic làm trong quá kh vào t Lý Lch. Chû nhân thưng tìm kiếm nhng nhân viên trung thành vi công ty h. Do đó h rt chú ý đến thi gian làm vic ca quý bn trong mi vic làm. Nếu bn có quá nhiu vic vi nhng thi gian rt ngn dưi 1 năm thì h s nghĩ bn là ngưi không đáng tin cy và s t chi h sơ xin vic ca bn.

 

Ngoài ra, Lê Sơn đ ngh bn cng nên tho 1 lá thư xin vic, da trên yêu cu tuyn nhân viên ca ch nhân. Bn nên lit kê và cho ch nhân thy nhng k năng, kinh nghim và bng cp ca bn phù hp vi yêu cu ca h và tin tưng rng vi nhng phm cht trên, bn s đem đến cho công ty ca h s thành công và thnh vưng.

 

đây Lê Sơn ch gói gn trong khuôn kh ca nhng vic làm bình thưng mà thôi. Đi nhng vic làm v trí cao như chc v Giám Đc, Tng Giám Đc, Trưng Phòng v.v..thì ngoài vic cung cp t Lý Lch, lá thư xin vic mà quý bn còn cung cp 1 t Gii Thích Nhng Yêu Cn Cn Tuyn. Bên phía ch nhân, h s gi cho bn nhng yêu cu và tiêu chun cn tuyn. Tương ng vi tng yêu cu, bn phi đưa ra nhng ví d đin hình trong quá kh mà bn đã gii quyết thành công.

 

4.    Chun b trưc bui phng vn:

 

Chun b trưc bui phng vn rt quan trng vì đây là thi gian bn tìm hiu v công ty mà bn đnh xin vic. Ngày nay phương tin internet rt thnh hành do đó vic tìm hiu v 1 công ty tương đi d dàng. Bn ch vic m trang internet và vào công c tìm kiếm Google ri đánh tên công ty mình mun tìm đ m trang đó ra. Nhng hiu biết v công ty mình xin s giúp bn tr li tt cho nhng câu hi ca ch nhân nếu h hi bn có biết gì v công ty ca h hay không.

 

T đt cho mình mt s câu hi và t tr li. Tp tr li 1 cách lưu loát, nếu đon nào không thông, bn có th lp li hoc viết xung giy sau đó hc thuc lòng. Vic thc hành này giúp cho bn t tin hơn trong bui phng vn. Dưi đây là mt s câu hi thông dng mà ch nhân thưng dùng:

a)     Bn có th k sơ qua v kết qu hc tp và nhng công vic đã qua ca bn?

b)     Nhng lý do nào dn đến vic bn xin vic làm này?

c)     Nhng vic làm gì mà bn nghĩ có th đóng góp vào s phát trin ca công ty chúng tôi?

d)     bn có thích làm vic chung vơí nhóm không? Cho ví d?

e)     Xin bn gii thích cách gii quyết khi b áp lc trong công vic?

f)       Hưng đi trong 3 hoc 5 năm ti ca bn là gì?

g)     Đim mnh và đim yếu ca bn là gì? Lưu ý trong câu tr lơì “đim yếu ca bn”, không nên nói ra s tht v nhng đim yếu ca mình chng hn tôi không gii lm v giao tiếp khách hang, hoc đánh máy chm v.v.. mà nói v nhng mt tt ca mình dng tiêu cc chng hn “tôi có tt thích làm vic nhiu quá quên c ăn ung”.

 

Bn cng cn tìm hiu v mc lương cho vic làm này là bao nhiêu, có nhng quyn li gì đ trong bui phng vn quý v có th ch đng thương lưng lương bng vi ch nhân.

 

Ngoài ra, bn cn tìm hiu đưng đi đến nơi phng vn đ không b tr gi, luôn luôn đến trưc 15 phút đ bn có đ thi gian thư gin trưc khi vào bui phng vn. Nếu bn đi bng xe riêng, phi đu nơi cho phép trên 2 tiếng vì nếu nhng nơi đu 1 tiếng s không đũ thi gian cho bui phng vn và xe bn s b pht hoc bn trong trng thái hi hp, bng chn không tt cho lúc phng vn. Ngũ sm ngày hôm trưc cng giúp bn khe và tinh thn minh mn, sc mt tươi tnh góp phn thành công cho bui phng vn.

 

5.    Phng Vn Qua Đin Thoi:

Ngày nay, phn ln các công ty, thương v liên lc qua ngưi xin vic bng đin thoi hoc email hơn là gi thư bng đưng bưu đin. Nếu ch nhân liên lc các bn xin vic bng đin thoi và mun phng vn vi quý bn bng hình thc này, sau đây là vài li khuyên:

a)     Không đng ý tr li khi đang láy xe hoc đang làm vic gì đó khn cp.

b)     Đang làm vic ti công s

c)     Nơi có nhiu tiếng n

d)     Chưa chun b đy đ v mt tâm lý ln kiến thc v công ty này

Lê Sơn đ ngh quý bn không tr li ngay mà nói là mình b bn ngay lúc này, xin h đ li tên, s đin thoi, lý do cuc gi và tên công vic bn đã xin, xin phép h cho bn gi gi li đ chc chn là h có th tr li vì ch nhân các công ty hay nhân viên Tuyn Dng rt bn rn. Sau đó quý bn tìm li thông tin công vic bn đã xin, đc li đơn xin vic, kim tra li thông tin công ty mình xin vic và tinh thn ca bn hin gi trong trng thái n đnh trưc khi gi li ch nhân. Nếu bn quá hi hp, nên hít vào 1 hơi th sâu ri t t th ra, lp li nhiu ln ti khi bình tnh tr li. Vi cách trên bn s ch đng trong vic tr li trong bui phng vn bng đin thoi.

 

6.    Phng Vn Mt Đi Mt:

 

Mt cái bt tay chc kết hp vi mt nhìn thng vào ch nhân, ming mĩm cưi đ chng t cho ngưi đi din vi bn biết bn là ngưi có tính cương quyết và ngh lc.

 

Trong sut quá trình phng vn, nên c gng lng nghe câu hi ca ch nhân và tr li cho đúng. Nếu không nghe r câu hi hoc không hiu nên hi li vì nếu bn không hiu mà c gng tr li thì s sai ý. Lúc nói nên gi mt nhìn vào ngưi phng vn. Trong trưng hp có nhiu ngưi phng vn, bn phi di chuyn mt nhìn tt c mi ngưi đ công nhn s hin din và lng nghe ca h. Có nhng câu hi “Có” hoc “Không” xin bn tr li nguyên câu ch không đơn thun là “Có” hoc “không”. Ví d: bn có bng láy xe không? Thì bn phi tr li: “có, tôi có bng láy xe”.

 

Trong trưng hp ch nhân không đ cp gì ti vn đ điu kin làm vic, lương bng và nhng quyn li ca vic làm thì bn có th hi h. Tuy nhiên, theo kinh nghim ca Lê Sơn thì các bn không cn hi vi nhng chi tiết này. Khi h đng ý nhn bn thì lúc đó là thi đim đ thương lưng các vn đ này.

 

7.    Kim Tra:

 

Bn có th đưc yêu cu kim tra v văn, toán, trí thông minh, cm xúc, đo đc v.v…Do đó bn phi trong tư thế sn sàng cho nhng bài kim tra này.

 

8.    Kim tra Quá Trình Làm Vic Trong Quá Kh:

 

Nếu trong trưng hp ch nhân cn kim tra quá trình làm vic trong quá kh ca bn, bn xin phép ch nhân cho bn liên lc li vi nhng công ty c đ xin phép trưc khi ch nhân này có th liên lc ti h. Làm như vy s giúp các công ty c không b b ng mà s giúp nói tt v bn.

 

9.    Liên lc li ch nhân:

 

Nên gi đin thoi cho ch nhân đ biết đưc kết qu thế nào. Lê Sơn đ ngh bn nên gi sau 2 ngày làm vic. Bn cng có th gi thư cho ch nhân bng email hoc bng đưng Bưu Đin đ hi v kết qu ca bui phng vn. Nhng vic làm trên s cho ch nhân thy nhit tình và long mong mun ca bn hưng ti vic làm này như thế nào.

 

10.  Đưc Vic:

 

Đây là kết qu cui cùng mà bn mong đi. Bn nên yêu cu ch nhân cung cp cho bn mt bn Hp Đng Làm Vic có bao gm tt c nhng vai trò và trách nhim mà bn phi thc hin trong v trí này. Bng Hp Đng cng bao gm thông tin v điu kin làm vic, lương bng và nhng quyn li ca mt ngưi nhân viên.

 

11.  khi s và Tp Hun:

Nhng ngày đu tiên vi công ty mi s đem đến cho bn nhiu nim vui cng như lo lng vì không biết mình có làm đưc vic không. Đ xoá đi nhng lo âu này, bn phi tp trung vào hc hi nhiu t nhng nhân viên đang làm ti công ty này. Thông thưng, các công ty cung cp tp hun cho các nhân viên mơí đến vi công ty. H cng gii thiu bn v công ty ca h và nhng điu cn biết đ bn có th làm vic tt cho công ty ca h.

 

Trên đây là tt c các bưc đ bn có th tìm đưc mt vic làm như ý. Nếu có gì thc mc xin liên lc vi Lê Sơn info@vietcareer.com.au hoc đin thoi s 1300 552 728. Rt cám ơn s lng nghe ca quý v.

 

Facebook Twitter Google